ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ

Παρασκευή, Ιουλίου 15, 2016


Αντιμετάθεση
Στη διαδικασία αυτή ο μαθητής καλείται να ακούσει μια λέξη και να αναστρέψει τις συλλαβές ή τα φωνήματά της. Η αντιμετάθεση είναι σύνθετη. Εκτός από την προσωρινή συγκράτηση στη μνήμη εργασίας, ζητείται η επεξεργασία της λέξης με τέτοιον τρόπο ώστε το τέλος της λέξης να βρεθεί στην αρχή και η αρχική συλλαβή στο τέλος. Παράδειγμα: «κότα» θα γίνει «τακο».

Διαβάστε επίσης το άρθρο ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ


Σύνθεση
Η δοκιμασία αυτή είναι ουσιαστικά αντίστροφη της κατάτμησης. Στο μαθητή δίνονται συλλαβές ή φωνήματα με ρυθμό και του ζητείται να προφέρει τη λέξη που τα στοιχεία αυτά συνθέτουν. Προσοχή απαιτείται στο ρυθμό με τον οποίο «δίνουμε» τις συλλαβές και τα φωνήματα στο μαθητή, για να μην τα προσλαμβάνει πολύ γρήγορα ή πολύ αργά. Δίνοντας με τον κατάλληλο ρυθμό τις συλλαβές «πο» και «δι» ζητάμε από το μαθητή να μας πει τη λέξη «πόδι. Σε φωνημικό επίπεδο έχει ως εξής: «τ-ο» δίνουν τη λέξη «το».


Μαρία Γκουγκούμη -  Ειδική Παιδαγωγός
Αργυρώ Καραμπά - Θεραπεύτρια Λόγου & Ομιλίας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Από το Blogger.