1.       Ο ασθενής εξασκεί φωνητικές αυξομειώσεις ενός φωνήεντος.
2.       Μετάδοση διαφορετικών συναισθημάτων μέσω της ορθής χρήσης του επιτονισμού..
3.       Εξάσκηση τερματικών επιτονισμών σε μια σειρά καταφατικών \ προστακτικών προτάσεων

4.       Εξάσκηση τερματικού επιτονισμού σε επιτονισμού σε ερωτήσεις με ναι \ όχι απαντήσεις.


Μαρία Γκουγκούμη - Ειδική Παιδαγωγός
Αργυρώ Καραμπά - Θεραπεύτρια Λόγου & Ομιλίας