ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣΚατάτμηση
Στη δοκιμασία αυτή ο μαθητής καλείται να ακούσει μια λέξη και να την «τεμαχίσει» στα δομικά της στοιχεία, σε συλλαβές και σε φωνήματα. Ξεκινώντας από δισύλλαβες λέξεις με απλή φωνοτακτική δομή και έναν ικανοποιητικό αριθμό παραδειγμάτων και ασκήσεων, ζητούμε από το μαθητή να χωρίσει τις λέξεις στις συλλαβές τους. Στη συνέχεια αυξάνουμε τον αριθμό των συλλαβών  διατηρώντας τη δομή ΣΦΣΦ.

Αντιμετάθεση

Στη διαδικασία αυτή ο μαθητής καλείται να ακούσει μια λέξη και να αναστρέψει τις συλλαβές ή τα φωνήματά της. Η αντιμετάθεση είναι σύνθετη. Εκτός από την προσωρινή συγκράτηση στη μνήμη εργασίας, ζητείται η επεξεργασία της λέξης με τέτοιον τρόπο ώστε το τέλος της λέξης να βρεθεί στην αρχή και η αρχική συλλαβή στο τέλος. Παράδειγμα: «κότα» θα γίνει «τακο».


Μαρία Γκουγκούμη - Ψυχολόγος/ Ειδική Παιδαγωγός
Αργυρώ Καραμπά - Θεραπεύτρια Λόγου & Ομιλίας

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου