ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΗΣ ΟΜΙΛΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΠΑΡΕΣΗ
Οι ανωμαλίες αυτές μπορεί να είναι οι εξής: ατελής ανάπτυξης ή\και πλημμελής σύγκλιση των δοντιών, μεγάλη καμάρα της σκληρής υπερώας, σχιστίες, δυσπλασία της γλώσσας ή\και της μαλακής υπερώας.
Τέτοιου είδους ανατομικές ανωμαλίες προκαλούν δυσχέρειες κατά την προσπάθεια πραγμάτωσης της ομιλίας και της κατάποσης.
Μαρία Γκουγκούμη - Ειδική Παιδαγωγός
Αργυρώ Καραμπά - Θεραπεύτρια Λόγου & Ομιλίας

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου